Jag som moderator när kampanjen #semig avslutas

torsdag 19 november är det dags för finalseminarium och avslut av kampanjen kring syntolkad kultur #semig. Pressmeddelande och info nedan om denna spännande och viktiga kampanj för delaktighet. Jag kommer att närvara och leda panelssamtal och politikerdebatt. Missa inte kändisarnas filmer som stödjer syntolkning! Se via sociala medier under taggen #semig.

Finalvecka i #semig

Eva Rydberg, Brynolf & Ljung och Sara Lund är några av alla de som visar sitt stöd för att kultur ska finnas till för alla. Under veckan hjälper de till att avsluta höstens kampanj om syntolkning.

I veckan avslutas kampanjen #semig (Se mig) som drivits av Riksorganisationen Unga Synskadade och Syntolkning Nu i Sverige i sociala medier sedan den 15 september. Målet med kampanjen har varit att sprida information om vad syntolkning är och innebär, och det har man lyckats med. Grunden i kampanjen har utgjorts av korta filmklipp där kända svenskar delat med sig av sina tankar om syntolkning och varför det är så viktigt.

bild #semig

Över 30 filmklipp har publicerats på Facebook och YouTube, och några av de namn som synts är bland andra  Panetoz, Jojje Jönsson, Täppas Fogelberg, Lena Adelsohn Liljeroth, Robin Stegmar, Maria Montazami, Thomas Petersson, Moa Lignell, Robert Bronett, Anna Bromee, Claes Eriksson, Pia Sundhage, David Lindgren, Per Andersson, Jesscia Andersson, Ola Forssmed, Miss Li samt imitatören Anders Mårtensson. När kampanjen nu går in i sin finalvecka slår vi på stort och publicerar två filmklipp om dagen, med bland andra trolleriduon Brynolf & Ljung, teaterdirektören Eva Rydberg och föreläsaren Sara Lund/Claes Schmidt samt skådespelaren Bo Svenson som skickar sin video selfie från USA.

 

På torsdag, den 19 november mellan kl.14.00–17.00 avslutas hela kampanjen med ett finalseminarium där syntolkning står i fokus. Vi kommer att berätta om hur vi arbetat med kampanjen, hur situationen för syntolkad kultur ser ut idag och hur vi vill att det ska förbättras. Vi anordnar också en paneldebatt mellan representanter från V, KD och S under ledning av “Blind Chick”; Anna Bergholtz för att höra Sveriges politikers inställning i fråga om syntolkning. På seminariet kommer många viktiga gäster att närvara, bl.a. representanter från SVT, UR & Kulturrådet. Journalister som vill medverka, kontaktar Riksföreningen Unga Synskadades representant.

– Det har varit fantastiskt kul att se all positiv respons vi fått på den här kampanjen, säger Josefin Bergstrand, politisk sekreterare för Unga Synskadade. Det är flera stora namn som har tackat ja till att medverka, och med deras hjälp har vi verkligen nått ut med vårt budskap.

När kampanjen publicerar sitt sista filmklipp på fredag kommer vi att följa upp både internt och externt vilken effekt vårt arbete har fått. Givetvis fortsätter sedan arbetat för att öka det syntolkade kulturutbudet i Sverige, både genom vidare informationsspridning, påtryckningar på politisk nivå och förhoppningsvis med hjälp av de kontakter som knutits under kampanjen.

– Utbudet av syntolkad kultur har under de senaste fem åren ökat avsevärt i Sverige. Allt fler TV-program syntolkas, film på bio tillgängliggörs via smartphoneteknik, och många aktörer börjar få upp ögonen för syntolkningens innebörd. Ändå är vi långt ifrån ett fullt tillgängligt kulturutbud, och det är fortfarande få som vet vad jag i roll av syntolk faktiskt gör. säger Peter Lilliecrona, ordförande för Syntolkning Nu.

Den största problematiken ligger i ansvarsfrågan, som ingen riktigt vill axla. Det finns idag inga bestämmelser som avgör vem som ansvarar för att kultur ska syntolkas, inte heller några krav. Trots att svensk diskrimineringslagstiftning förstärkts genom att otillgänglighet fr.o.m. 2015 ingår som grund för diskriminering, har frågan om syntolkning inte tagits med i beräkningarna. De undantag som fortfarande urholkar lagen innebär att 99 % av kulturbranschen inte omfattas av diskrimineringsförbudet.

Ett annat problem är finansieringsfrågan, många mindre kulturarrangörer har helt enkelt inte råd att erbjuda syntolkning och det finns inget ekonomiskt stöd att få.

I slutändan är det endast personer med synnedsättning som drabbas. Rapporter visar att gruppen deltar i sociala aktiviteter i hälften så stor utsträckning som den övriga befolkningen. Bristande tillgänglighet och avsaknad av syntolkning kan antas vara en av orsakerna.

Vårt långsiktiga mål är därför att få till stånd en nationell samordning och stöd till finansiering av syntolkning.

Under vecka 47 kommer två visningar av Stockholm Filmfestival att syntolkas samt Oscarsteaterns föreställning av Ladykillers. Anmälningar sker till Syntolkning Nu.
Övriga evenemang som kommer syntolkas är La Paloma i Jönköping, Ja visst skall du leva i Västerås, Måsen i Falun, En gentlemans handbok i Karlstad och Machinal i Göteborg. Under veckan blir även filmen James Bond – Spectre tillgänglig via en mobil app med både syntolkning och uppläst textremsa.

Linus Forsberg                                          Josefin Bergstrand
Ordförande                                                Politisk sekreterare
Riksorganisationen Unga Synskadade     Riksorganisationen Unga Synskadade
0729 07 91 33                                           0765 39 92 87
linus.forsberg@ungasynskadade.se         josefin.bergstrand@ungasynskadade.se

Peter Lilliecrona
Ordförande
Syntolkning Nu i Sverige
0730 34 51 12
peter.lilliecrona@syntolkning.nu

Om Syntolkning Nu: 
Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU.

 

Om Unga Synskadade:
Riksorganisationen Unga Synskadade (US) är Sveriges intressepolitiska organisation för unga med synnedsättning i åldrarna 12-31. US driver frågor om personer med synnedsättnings situation, med målet att gruppen ska kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor med fullt seende. En av deras viktigaste frågor är syntolkning.